Contact Us

Add: Room D26, Floor One, Building D, No.352, Xingangzhong Road, Haizhu Area, Guangzhou , China 

Tel: 86-20-2898 3412

Fax: 86-20-6238 3234

Email: info@poptheme.com.cn

Contact us

Current Location:Home > Contact Us>Contact us


 

 
Guangzhou POPTHEME Exhibit Equipment Co ., Ltd.
 
 
 
ROOM D26, FLOOR ONE, BUILDING D, NO.352, XINGANGZHONG ROAD, HAIZHU AREA, GUANGZHOU, CHINA  
 
TEL: 86-20-2898 3412
 
FAX: 86-20-6238 3234